Atom Tedavisi

Atom Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Atom tedavisi sadece tiroid bezi’nin hastalıklarında başvurulan bir yöntemdir. Atom tedavisi ‘nde radyoaktif iyot kullanılır. Kullanılan radyoaktif iyot sıvı veya kapsül halindedir. Kapsül yutulur, sıvı ise içilir. Kapsül olarak radyoaktif iyot kullanıldığında, atom tedavisi sonrasında tükürük bezleri ‘nin zarar görme olasılığı azalır. Atom tedavisi, sadece tiroit hastalıklarında kullanılan bir yöntemdir.

Tiroid Kanserinde Atom Tedavisi

Atom tedavisi’nin kullanıldığı en önemli tiroid hastalığı da tiroid kanseridir. Tiroit kanserlerinde önce ameliyat yapılır, tiroit bezi tamamen çıkarılır, tiroid’in çevresindeki lenf düğümleri de çıkarılır. Sonra da yüksek doz atom tedavisi (radyoaktif iyot tedavisi) uygulanır.

Hipertiroidi Hastalığında Atom Tedavisi

Hipertirodi hastalığında genellikle düşük doz atom tedavisi uygulanır. Atom tedavisi, en yaygın olarak hipertiroidi yani zehirli guatr hastalığında tercih edilir. Bazı hastalarda, önce atom tedavisi yapılır, guatr küçültülür, sonra ameliyat yapılabilir. Hipertiroidizm tedavisinde atom tedavisi kullanıldığında ameliyata gerek kalmaz; atom tedavisi, bir ameliyatsiz guatr tedavisi yöntemidir.

Atom Tedavisi Nedir