Derneğin Amacı

Dernek amacımız, Dernek resmi tüzüğünde daha geniş kapsamlı olarak açıklanmıştır. Bu amaçlar, uygulama ve faaliyet alanları açısından aşağıda özetlenmiştir:

Tiroid Hastalıkları ile ilgili her türlü konuda ulusal ve uluslar arası gündemi takip etmek, kamu sağlığını ilgilendiren konularda tiroid hastalıklarına yönelik ülke çapında gündem oluşturmak, tiroid hastalıklarının önemi ve yaygınlığını halka ve kamu yönetcilerine duyurmak, tiroid hastalıkları ile ilgili her türlü bilimsel gelişmeyi zaman geçirmeden Türk halkına duyurmak ve ülkemizde uygulanması için öncülük yapmak, tiroid hastalıkları ile ilgili bilimsel araştırmaları desteklemek, bu destek çerçevesinde sponsorluk yapmak veya sponsor bulmak, kamuoyunun tiroid hastalıkları konusunda eğitimini sağlamak, tiroid hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen hekim ve diğer sağlık personelinin eğitimini sağlamak, kongre, konferans, seminer, atölye çalışması düzenlemek, kitap, dergi ve internet yayıncılılık hizmetleri yapmak, tiroid konusunda kişisel ve krumsal amaç ve hedefleri doğrultusunda suistimal edici yanlış, yanlı ve bilimsel olmayan görüşlerle kamuoyunu yanıltanlara karşı gerekli hukuki ve halkla ilişkiler girişimlerini yapmak, tiroid hastalıklarının kamu düzeyinde daha güncel ve ayrıntılı yöntemlerle tanı ve tedavi edilebilmesi için kaynak ayrılmasına dönük resmi kurumlar nezdinde lobi faaliyetleri yapmak, bu amaçlara ulaşmak için gerekli bilimsel, yasal ve güncel yöntemleri kullanmak.