Guatr Atom Tedavisi

Guatr atom tedavisi sadece tiroid bezi’nin hastalıklarında başvurulan bir yöntemdir. Guatr atom tedavisi ‘nde radyoaktif iyot kullanılır. Kullanılan radyoaktif iyot sıvı veya kapsül halindedir. Kapsül yutulur, sıvı ise içilir. Kapsül olarak radyoaktif iyot kullanıldığında, guatr atom tedavisi sonrasında tükürük bezleri ‘nin zarar görme olasılığı azalır. Guatr atom tedavisi, sadece tiroit hastalıklarında kullanılan bir yöntemdir.

Atom tedavisi’nin kullanıldığı diğer bir tiroid hastalığı da tiroid kanseridir. Tiroit kanserlerinde önce ameliyat yapılır, tiroit bezi tamamen çıkarılır, tiroid’in çevresindeki lenf düğümleri de çıkarılır. Sonra da yüksek doz atom tedavisi uygulanır.

Hipertirodi hastalığında genellikle düşük doz guatr atom tedavisi uygulanır.

Guatr atom tedavisi, en yaygın olarak hipertiroidi yani zehirli guatr hastalığında tercih edilir. Bazı hastalarda, önce guatr atom tedavisi yapılır, guatr küçültülür, sonra ameliyat yapılabilir.

Guatr Atom Tedavisi Nedir