Haşimato

Haşimato, Tiroit Bezini Nasıl Bozar?

Haşimato Hastalığında, hem tiroid isimli organın yapısı değişir hem de ürettiği hormonun dengesi bozulur. Tiroid bezinin yapısı değişince; tiroid büyümesi (guatr) veya tiroid bezinde yumru (yani nodül) oluşabilir. Hormon dengesi bozulması ile de Haşimato hastalığı olan hastaların çoğunda hipotiroidi yani tiroid hormon yetersizliği görülür. Hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi, hipotroidizm, tiroit hormon yetmezliği, troit hormon yetmezliği, tiroid hormon yetmezliği, troid hormon yetmezliği, tiroid yetmezliği, troid yetmezliği, tiroit yemezliği, troit yetmezliği de aynı hastalığı tarif etmek için aynı anlamda kullanılmaktadır.

Haşimato Hastalığı Kendini Nasıl Belli Eder? Haşimato’nun Belirtileri Nelerdir?

Yorgunluk, isteksizlik, depresyon, sinirlilik, kilo artışı, kabızlık, ciltte kuruluk, saç dökülmesi, adet düzensizliği, sinirlilik, kısırlık, adet düzensizliği, kalp atım sayısında azalma, kaslarda ağrı, kolayca üşüme ile kendini belli eder. Ancak, her hastada bu belirtilerin hepsinin birlikte bulunması gerekmez; bazı hastalarda tek bir belirti olabilir. Hatta bazı hastalarda hiç bir belirti olmayabilir. Guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır.

Haşimoto mu Yoksa Haşimato mu? Tiroit İltihabı.

Aslında doğrusu Haşimoto hastalığıdır, ancak Haşimato hastalığı daha yaygın olarak kullanılmaktadır. İngilizce literatürde; Hashimoto’s disease, Hashimoto’s thyroiditis veya auto-immune thyroiditis olarak da ifade edilebilir.

Tiroid antikorları: Haşimato’nun Nedenleri Nedir? Tiroid İltihabı.

Haşimato hastalığı; bağışıklık sisteminin, yanlışlıkla tiroid isimli organın hücrelerine karşı ‘’antikor’’ denilen savunma moleküllerini üretmesi nedeniyle oluşur. Normalde mikroplara karşı üretilen bu antikorlar, bu hastalıkta tioit hücrelerine karşı üretilir; bu nedenle, bu antikorlara ‘’oto-antikor’’ denir. Neden üretildiği henüz belli olmayan bu oto-antikorlar, tiroid isimli organa ulaşınca tiroit hücrelerine yapışır, tiroid hücrelerinin fonksiyonlarını bozar, tiroid hücreleri zarar görmeye ve harap olmaya başlar, hücresel görevlerini yapamaz hale gelir.

Haşimato Hastalığı Nasıl Oluşur? Troid İltihabı.

Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir; aynı anlama gelir.

Haşimato Hastalığı; aslında bir otoimmün tiroid hastalığıdır. Haşimato hastalığı, tiroid bezine zarar veren bir bağışıklık sistemi hastalığıdır (oto-immün tiroidit veya oto-immün tiroid iltihabı da denir). Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olan ifade şekli haşimoto hastalığıdır.