Tiroid

Tiroid Bezi, Tiroid Bezesi

Bir çok kişi, tiroid bezi yerine tiroid bezesi tanımlamasını kullanmayı tercih eder. Bence ‘’tiroid bezi’’ ile ‘’tiroid bezesi’’ tanımlamaları arasında hiç bir fark yoktur.

Tiroid Nodülleri

Tiroid bezinin içinde bulunan yumrulara nodül denir. Nodüllerin bir kısmında (yaklaşık %5) kanser olabilir. O nedenle tiroid nodülleri ciddiyetle ele alınmalı, gerekli her türlü tetkik yapılıp kanser olmadığı anlaşıldıktan sonra nodül muamelesi yapılmalıdır. Tiroid nodülleri; tiroid sintigrafisinde gösterdiği özelliklere göre sıcak, soğuk ve ılık olarak 3 gruba ayrılır.

Sıcak nodüller tiroid hormonu üretir ve hipertiroidizm (zehirli guatr)’a neden olabilir. Soğuk nodüllerin kanser riski daha fazladır. Tiroid ultrasonografisi, nodülleri incelemek için mutlaka kullanılması gereken bir tanı aracıdır. En uzun çapı 1 cm’i geçen nodüllere ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmalıdır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi, mutlaka ultrasonografi eşliğinde yapılmalıdır. Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir.

Tiroid Sintigrafi

Tiroid sintigrafisi, tiroid bezinin fonksiyel bir fotoğrafıdır. Tiroid sintigrafisi, tiroid fonksiyonu hakkında ciddi bilgiler verir. Sintigrafide nodüller; sıcak nodüller (hiperaktif nodüller), soğuk nodüller (hipoaktif nodüller), ılık nodüller (normoaktif nodüller) olarak 3 gruba ayrılır.

Tiroid Nedir